Redaktionelle retningslinjer

Hos bolex.dk forpligter vi os til, gennem de nedenstående retningslinjer at leverer indhold af høj kvalitet, uanset hvor vores indhold udkommer.

Vores ambitionsniveau for bolex.dk journalistiske etik er at vi altid kildeangiver det vi skriver, samt at alle vi samarbejder med får en god og fair behandling.

Vores læsere skal forvente ærligt og redelig journalistik uanset hvem der har skrevet artiklen.

Vi forsøger efter bedste evne at efterleve reglerne i Medeiansvarsloven, til trods for at vi ikke er tilmeldt Pressenævnet

Vi peger ikke læserne i en bestemt retning, men vi anmelder produkter og har affiliate links på vores side, som kan bevirke at man som læser klikker på disse. Dette er en del af vores i eksistensgrundlag. Uden denne indtægt ville vi ikke kunne levere indhold.

Mindstekrav på Bolex.dk platformen

Vi bestræber os på at alt indhold vi leverer til vores læsere er uvildigt, indeholder råd og vejledning samt stiller sig kritisk men fair over for emnerne.

  • Journalisten eller skribentens egne holdninger må ikke have indflydelse på det der beskrives.
  • Alle der skriver skal have en kritisk indstilling til kilder, således at vi sikre bedst muligt indhold
  • Artikler og andre indlæg skal have afsæt i research og dokumentation
  • Artikler, der beskriver konflikter, skal altid indeholde mere end en kilde
  • Bolex udvælger fageksperter og kilder på baggrund af deres kompetencer

Fageksperterne

Fageksperterne på Bolex.dk er dem der leverer indhold til dig som læser. Du kan se mere om hver enkelt forfatter her samt se de artikler der er skrevet.

avatar for
avatar for
avatar for
avatar for
avatar for
avatar for
avatar for
avatar for
avatar for
avatar for
avatar for
avatar for
avatar for

Mange artikler skrives i fællesskab mellem flere eksperter

Fageksperterne på bolex.dk kan være både journalister med langvarig uddannelse, eller privatpersoner der gennem et langt livs erfaringer kan bidrage med nyttig og korrekt information. Vi skelner ikke mellem de to, ligesom enkelte forfattere kan være en persona, for at skabe diversitet på siden.