De tre vigtigste rapporter i forbindelse med køb og salg

Når du sælger dit hus, står du de næste 10 år til ansvar for skjulte fejl og mangler, hvis ikke der er foretaget et eltjek (eller en mere grundig elinstallationsrapport), en tilstandsrapport og en energimærkning.

Ifølge loven er køber, når disse rapporter medfølger ved et køb, bekendt med den tilstand huset er i ved overtagelsen og derfor kan sælger ikke holdes til ansvar.

Men, hvornår har du brug for de tre rapporter og hvad indebærer de?

#1 Elinstallationsrapport eller eltjek?

Især i forbindelse med køb og salg af ældre huse er det vigtigt at få udfærdiget en elinstallationsrapport. Denne rapport er en mere grundig version af eltjekket. Men den største forskel på de to er, at ved udfærdigelsen af en elinstallationsrapport er det firmaet, der laver rapporten, der er ansvarlig for de mangler, der må dukke op og ikke er registreret i rapporten. Ved et eltjek er det sælger, der binder for fejlene. Ydermere er der ingen regler for, hvad eltjekket skal indeholde mens der er meget faste retningslinjer for en elinstallationsrapport.

Derfor er det, som sælger, elinstallationsrapporten, der er at foretrække. På den måde er der ingen risiko for, at der dukker uventede udgifter op i forbindelse med usikre elinstallationer eller mangler.

Hvad er en elinstallationsrapport?

En elinstallationsrapport er ganske enkelt en gennemgang af de synlige installationer i huset, samt en række andre målinger. Rapporten skal indeholde tjek af alle udgange så som stikkontakter og lampeudtag, kontrol af eltavlen samt alle lavvoltsinstallationer i huset. Der foretages herudover stikprøver og sikring imod fare for stød og farlige eller ulovlige installationer.

Læs også  Håndværkerfradrag i 2018 og frem

Du kan næsten altid få din ejendomsmægler til at henvise dig til en, der kan udfærdige rapporten og laven gennemgangen MEN vær opmærksom på at han ofte vil modtage et gebyr for den henvisning. Derfor er det altid en god ide at benytte dig af retten til at indhente tre gratis tilbud fra forskellige firmaer, så du selv kan vælge den, der er billigst.

#2 Tilstandsrapporten

En tilstandsrapport er netop som navnet antyder, en rapport der beskriver husets tilstand på den tid, det sælges.

Der er ikke tale om en lovpligtig rapport, men alligevel forefindes den ved langt de fleste salg af huse i dag.

Selve rapporten udarbejdes på baggrunde af en visuel gennemgang af huset, hvor det sammenlignes med andre huse af samme aldre og stil. Det gives herefter en karakter i forbindelse med en række forudbestemte ting og derved kan husets tilstand bedømme af en potentiel køber og fremtidige udgifter i forbindelse med udbedring af forskellige mangler og skader tages med i den endelige prisforhandling.

Ved at du som sælger sørger for elinstallationsrapport, tilstandsrapport og et tilbud om ejerskifteforsikring kan du som sælger, ikke holdes til ansvar for eventuelle fejl og mangler i 10 år, som det ellers vil være tilfældet.

Både tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er nødvendige, for at kunne indhente tilbud på en ejerskifteforsikring, selv om ingen af dem er lovpligtige.

Det er dog, som med elinstallationsrapporten en god ide, at indhente flere forskellige tilbud, inden du beslutter dig. Og mange steder kan du få et godt tilbud, hvis du vælger det samme firma til at udfærdige både elinstallationsrapporten, tilstandsrapporten og en eventuel energimærkning.

Læs også  Isolering af loft

#3 Energimærkerapporten

Til forskel fra de to ovenstående rapporter er en gyldig energimærkning lovpligtig i forbindelse med salg.

Her er tale om en rapport der beskæftiger sig med bygningens energivenlighed. Hvor dyr bygningen er i forbrug samt, hvad der kan laves af forbedringer, for at give en bedre mærkning.

En rapport af denne art er ikke kun lovpligtig i forbindelse med salg gennem mægler, der skal også foreligge en gyldig energimærkning, hvis salget foregår via annoncering på kommercielle medier.

Som udgangspunkt er en energimærkning gyldig i 10 år, hvis den er udfærdiget efter 1. februar 2011, mens den er gyldig i 7, hvis den er udfærdiget før. Dette gælder kun, hvis ikke der er lavet ændringer på bygningen i den mellemliggende tid.

Er der tale om salg af ejerlejlighed frem for hus, skal der foreligge en energimærkning af bygningen. Denne kan rekvireres gennem ejerforeningen, som, hvis ikke de ligger inde med en vil være forpligtiget til at få en udarbejdet i forbindelse med et salg i foreningen.

Også her kan du med fordel undersøge priserne hos forskellige firmaer, da der kan være stor variation.

Hvad koster en tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærkning?

Som regel vil de tre rapporter alt efter, hvem der udfører og udfærdiger dem, koste mellem 10.000 og 20.000 kr. i alt, så der er mange penge at spare ved at indhente tilbud fra forskellige firmaer. Du kan kvit og frit indhente tre forskellige tilbud før du beslutter dig.