Vandskade

Vejret er blevet en del mere omskifteligt og vi oplever i stigende grad skybrud og voldsom regn, der gør lidt kedelige ting som oversvømmelse og efterfølgende vandskader til en ting, du som husejer er nødt til at forholde dig til risikoen for.

Vandskader er ikke en af de ting vi er mest vant til herhjemme, men alligevel har vi gennem årene oplevet flere voldsomme skybrud og vedvarende hård regn, der gør at vi oftere oplever oversvømmelser og de efterfølgende vandskader. Herunder kan du blive klogere på, hvad en vandskade er, hvordan den udbedres og, hvordan du finder de bedste tilbud på hjælp til at få styr på skaden.

Hvad er en vandskade?

Umiddelbart giver det sig selv, men det her er alligevel en kort udredning, der forklarer forskellen på vandskader og fugtskader.

En vandskade er en pludselig opstået skade som følge af oversvømmelse, sprunget vandrør eller lignende.

Modsat er en fugtskade en skade, der er opstået over længere tid og har udviklet sig til at kunne ses i form af skimmelsvamp og skjolder.

Hvordan opstår en vandskade?

Der er flere forskellige situationer, der kan resultere i en vandskade. Men om det er den ene eller den anden form for vand, der er skyld i skaden, skal du ikke fortvivle, for der er stor mulighed for at få styr på tingene og handler du hurtigt, kan du minimere skaderne rigtig meget. Her kan du læse om de mest almindelige grunde til vandskader.

  1. Oversvømmelse. Som nævnt ovenfor er der tale om store mængder vand, når det handler om en decideret oversvømmelse. Det forekommer oftest i huse, der ligger tæt på større vandområder som hav, søer, åer eller kanaler eller andre vandløb.

Det betyder, at vandet når vandstanden stiger vil vandet trænge ind gennem alle tilgængelige åbninger som luftkanaler, ventilationer og lyskanaler. Det kan i allerværste tilfælde være så slemt, at vandet trænger ind gennem døre og vinduer.

  1. Kloakvandet stiger. I perioder, hvor det regner meget over længere tid, kan der opstå problemer med kloakeringen, fordi den simpelthen ikke har kapacitet til at føre de mange tusind liter vand væk hurtigt nok. Det vil betyde at kloakvandet presses tilbage gennem røret og op gennem afløbet i kælderen.
  2. Hvis grundvandsspejlet ligger for højt, hvilket det ofte gør efter perioder med megen regn, kan det også resultere i vandskader i kælderen. Det sker ved at vandet presses højere og højere op, hvorved det til sidst ender med at blive presset op gennem alle små huller eller revner i gulvet i jeres kælder.
  3. Der kan til sidst være tale om rent byggetekniske problemer, der betyder at jeres afløbssystem overbelastes, hvis der i perioder kommer megen regn. Det kan give mange og gentagne problemer, så her er der godt grundlag for at få lavet en kloakrenovering for at undgå, at det sker igen og igen.

Hvad kan du selv gøre for at mindske skadens omfang?

Er du kommet i den uheldige situation, at der står vand i din kælder, så er der en række ting du kan gøre for at prøve at mindske de vandskader, der vil opstå. Det handler i bund og grund om at handle hurtigt, for jo hurtigere du får vandet ud, des mindre bliver skaden. Mens du venter på hjælp, kan du derfor men stor fordel selv smøge ærmerne op og gå i gang.

  1. Det første du skal gøre, er at lokalisere, hvor vandet kommer fra, så du kan danne dig et overblik over, hvad du kan gøre for at begrænse omfanget af skaderne så hurtigt som muligt. Det er også en fordel at vide, hvor vandet kommer ind, når hjælpen kommer frem.
  2. Ring til dit forsikringsselskab!

Du skal have styr på, hvad du selv skal gøre samt, hvad forsikringen dækker. Ofte kan de også hjælpe dig videre, hvis der er tale om en oversvømmelse, der omfatter større områder. Her kan det nemlig være svært at få hjælpen frem hurtigt nok, da der er mange ramte.

  1. Sørg for at få alle de ting, der kan tage skade i sikkerhed. Er der ting, der ikke står til at redde, eller allerede er skadede er det vigtigt, at du sørger for at ikke at smide dem ud. De skal bruges i forbindelse med forsikring.

Hvad så?

Få vandet ud, så hurtigt som muligt! Du kan selv gøre det med en lejet vandstøvsuger fra et byggemarked eller du kan ringe efter en professionel.

Det vigtigste er, at vandet kommer ud og du kan få et overblik over de skader, der er opstået. Med en vandskade er hurtig indsats alfa og omega. Her er det oftest anbefalet at få professionel med det samme, da de hurtigt kan vurdere situationen og igangsætte udbedringen hurtigt.