Nyt tag – Vidensguide til dig der overvejer et nyt tag

Et nyt tag er nok den største renovering, som man kan foretage på et hus. Selvom et godt, nyt tag kan holde i adskillige år, så vil det med tiden være nødvendigt at udskifte det. Og her er det vigtigt at have sparet godt med penge op, da det er en større investering.

Det første man skal gøre, er derfor at se på ens økonomi, så man kender mulighederne og begrænsningerne. Ofte kan det lade sig gøre at låne billigt til et nyt tag, da det også forbedrer boligens værdi markant.

Tal derfor med din bank om mulighederne, da det både kan lade sig gøre at forhøje realkreditlånet, når huset bliver mere værd. Samt det kan lade sig gøre at få et billigt banklån, da man oftest kan stille garanti via huset og merværdien.

Få styr på lokalplanen og juraen

De fleste steder kan man ikke bare selv vælge hvilket tag, som man gerne vil lægge på huset. Der er lokalplaner i alle områder, hvilket både gælder for landzoner og byzoner, hvori der ofte er lavet regler og krav til tagene i området.

I disse lokalplaner er det nøje beskrevet, hvilket krav der er til bygningerne og herunder hvilke krav, som der stilles til taget. Det er altafgørende at få styr på dette inden man bygger nyt tag, da man ellers risikerer at blive bedt om at fjerne taget igen for egen regning.

Lokalplanerne regulerer, hvilke typer tag, som man må lægge, men også den samlede højde på huset er reguleret i lokalplanen. Nogle steder er lokalplanerne meget strikse, mens man næsten har frit slag andre steder. Kontakt altid din kommune og få professionel hjælp af en byggerådgiver, hvis du er i tvivl.

Læs også  Alt hvad du bør vide om renovering af trappeopgange

Hvilken tagform til dit nye tag?

Den mest almindelige tagform er det klassiske saddeltag. Det er et symmetrisk tag med to ens og ubrudte flader. Det vil sige uden kviste og vinduer. Ønsker man at tage 1. salen i brug, så skal man dog overveje tilføjelse af kviste og vinduer.

Taghældingen på et saddeltag varier mellem 25 og 60 grader. Jo stejlere taget er, jo mere modstandsdygtigt er det. I dag laves tagene dog af så gode materialer, hvorfor man sagtens kan lave et yderst holdbart saddeltag på blot 25 grader.

Fordelen ved den lave hældning er både et flottere og mere harmonisk hus, men også den ekstra plads, som et mere fladt tag giver mulighed for. Vil man udnytte 1. sal, så får man altså meget ekstra plads, hvis taget har en lavere hældningsgrad.

Derudover kan man bygge huset relativt højere uden at komme i strid med lokalplanen, hvis taget ikke skal op i en spids med en høj vinkel. Eller med andre ord kan man bygge murene højere, og dermed få flere kvadratmeter i huset, når taget ikke rækker for højt op. Det er nemlig den totale højde for huset, som ofte er reguleret i lokalplanen.

Af andre populære tagformer findes f.eks. tag med valm, ensformig hældning og fladt tag. Saddel- og valmtage er dog klart de oftest valgte tagformer.

Hvilke materialer bruges til tage?

Selve tagkonstruktionen er næsten altid lavet af træ, hvorfor dette arbejde ofte udføres af en tømrer, mens der produceres spær hos en spærfabrik. Tagbelægningen varierer dog meget, og her er der mange gode valg.

  • Teglsten er den klassiske løsning, som har været kendt siden middelalderen. Teglsten er stadig blandt de populæreste løsninger, og det giver både et flot og et holdbart tag. I dag vælger mange dog også betontagsten, som til forveksling ligner teglsten, men som blot er en noget billigere løsning.
  • Tagpap blev før i tiden anset som en billigere og mindre god løsning, men sådan er det ikke længere. Tagpap er i dag af en yderst god kvalitet, og det er blandt de mest holdbare tage på markedet.
Læs også  Nedrivning

Samtidig kan det laves æstetisk, hvorfor mange arkitekter faktisk sværger til tagpap. Tagpap, tegl og betontagsten er de tre mest almindelige materialer til et nyt tag, og det er alle gode løsninger. Hvilken løsning du bør vælge, afhænger i høj grad også af dine egne ønsker ift. æstetikken.

Hvad koster et nyt tag?

Det er svært at sætte præcise priser på et nyt tag, da det kommer meget an på husets individuelle forhold. Et større tag er selvfølgelig dyrere at lægge, men det bør blive billigere pr. m² nyt tag. Som en del af udgifterne er nemlig også opstilling af stilladser, afdækning, transport af materialer mv. Derfor bør du kunne få en bedre pris, hvis du skal have et større tag.

Få hjælp af en professionel taglægger til nyt tag

Det er vigtigt at få den rette professionelle hjælp til at lægge et nyt tag, da det ikke bare er noget man selv gør. Der er mange faldgrubber i arbejdet, og man risikere et utæt tag og andre skavanker.

Derudover er det altid godt at indhente 3 uforpligtende tilbud på arbejdet, så kan du vælge til bedste tilbud og potentielt spare rigtigt mange penge.

Denne artikel er skrevet sammen med Casper Schneidereit fra Bluelobster.dk, hvor Casper som medejer af Compara skriver om det at få nyt tag på huset.