Vejledning om energimærkerapporter

Energimærket fortæller noget om bygningens energiforbrug, som kan være gavnligt at vide, hvis man for eksempel skal købe/sælge, eller leje/udleje, en bolig eller lejlighed, eller bare gerne vil have et overblik, over ens forventede energiforbrug, ud fra bygningens tilstand.

Derudover kan det sige noget om, hvilke forbedringer der kan betale sig at gennemføre, baseret på energiforbruget. Dermed er formålet, at synliggøre bygningens energiforbrug, og hvor der er mulighed for at spare energi.

Bliv klogere på energimærker herunder.

Hvad betyder energimærkerne?

Energimærkerne er inddelt på en skala fra A til G. Her rangerer bygninger med energimærke A højest, og bygninger med energimærke G lavest.

Siden indførslen af energimærker er der dog kommet nye til, og skalaen har nu opdelt energimærke A, i tre forskellige mærker.

Der findes derfor nu A-2020, A-2015 og A-2010, hvor A-2020 rangerer højest. Disse ses dog, som regel kun i forbindelse med nybyggeri.

De forskellige mærker gives ud fra bygningsreglementets energikrav.

Hvordan beregnes energimærkerne?

Energimærkningsrapporten udarbejdes på baggrund af bygningens forventede forbrug. Beregningen udføres af en energikonsulent, som måler og undersøger bygningens energikvalitet. Her ses der blandt andet på isolering, varmeinstallation, døre og vinduer. Med i beregningen indgår nogle standardbetingelser for blandt andet familiestørrelse, vejr og forbrugsvaner.

Det er vigtigt at lægge mærke til, at energimærkerne gives ud fra det forventede forbrug og ikke det faktiske. Derfor kan der godt være forskel på, hvad man som beboer vil komme til at bruge i energi, og fra det der forventes ud fra energimærkningen. Dette skyldes blandt andet at nogle mennesker sparer mere på energien end andre. Der kan også være et år, hvor der er meget koldt, og så vil man naturligvis her bruge mere energi på varme.

Læs også  Find en god støvsuger til hjemmet

Hvilke bygninger skal have et energimærke?

Det er i dag lovpligtigt, at bygninger energimærkes. Dette skal gøres ved salg, udleje, nybyggeri og på bygninger over 60 m2.

På enfamiliehuse eller rækkehuse, gælder det at bygningen skal være over 60 m2, før at det er lovpligtigt. Sælger har ansvaret for, at køber får energimærkningsrapporten.

På lejligheder er det ligeledes sælgers ansvar at give rapporten til køber. Er lejligheden en del af en ejerforening, har foreningen pligt til at stille energimærket til rådighed for sælgeren.

Energimærket er også et krav på andelslejligheder, samt ved udlejning, med mindre den udlejede lejlighed kun fremlejes i under 4 uger.

Energimærke på sommerhuse er ikke et krav, og man behøver derfor ikke få lavet en rapport på sommerhuse.
På offentlige bygninger er det også lovpligtigt at energimærke, hvis bygningen er over 60 m2.

Hvad koster det at få udarbejdet en energimærkningsrapport?

Det skal være en energikonsulent, som beregner energimærket og udarbejder rapporten. Prisen afhænger lidt af hvem der udfører opgaven, men vil typisk koste op til 7.000 kroner, alt afhængigt af bygningens størrelse. Jo større bygningen er, jo mere er der, som skal gennemgås, og dermed stiger prisen også i forbindelse hermed.

Gyldighed for energimærke

Et energimærke på private bygninger er gyldigt i 10 år, og det skal derfor fornyes inden de 10 år er gået.

På offentlige bygninger mellem 60 og 250 m2, er det kun lovpligtigt når bygningen opføres. Herefter, skal bygningen kun energimærkes, hvis den skal sælges eller udlejes.

På offentlige bygninger over 250 m2, skal der, ligesom på private bygninger, laves en energimærkningsrapport, med gyldighed i 10 år.

Læs også  Service aftaler - Alt om service aftaler og mulighederne herom

Hvad sker der hvis man ikke får lavet en energimærkningsrapport, hvor der burde have været en?

Hvis man ikke følger reglerne for energimærkningen, vil energistyrelsen i første omgang oftest give et påbud. Herefter skal ejer få udarbejdet en energimærkningsrapport af en konsulent, indenfor en bestemt tidsfrist, og sende dokumentation for dette til energistyrelsen. Hvis påbuddet ikke overholdes kan det resultere i en bøde.

Herudover kan der være andre tilfælde, hvor der udstedes bøder. Dette kan være, hvis en ejer, sælger, ejerforening, et boligselskab eller lignende undlader at udarbejde eller udlevere rapporten når bygningen overdrages. Der kan også gives en bøde, hvis en udlejer ikke udleverer energimærkningsrapporten til udlejeren.

Derudover er det lovpligtigt, at energimærket er synligt ved annoncering. Hvis dette ikke overholdes tildeles der ligeledes bøder.

Få altid hjælp fra en professionel

Hvis du skal have lavet en energimærkningsrapport, så kontakt en professionel. Det skal nemlig være en certificeret energikonsulent, der udarbejder rapporten. På de forskellige konsulenter er der typisk ikke den helt store forskel i pris. Dog kan det være en fordel at indhente 3 forskellige tilbud, da der godt kan være lidt at spare. På den måde sikrer du dig, at du får bud fra flere forskellige, og du kan dermed sammenligne priser og andet. Oftest laves energimærkningen i samme forbindelse, som med en tilstandsrapport og et el-eftersyn, og du kan derfor nogle gange indhente tilbud for at for få lavet det hele ved samme firma.